Veelgestelde vragen

Om een account te hebben op Stand-By-Me, moet u eerst registreren. Dit kan met de registratieknop op de website. Deze knop opent een pop-upscherm waarin u een e-mailadres en paswoord voor uw nieuwe account kiest, waarna u uw overige informatie invoert in de volgende pop-upschermen.

Hierna krijgt u een bevestigingsmail ter controle dat u het echt bent. Nadat u op de link in de mail hebt geklikt om uw e-mailadres te bevestigen, wordt u doorgestuurd naar Stand-By-Me en bent u klaar om te beginnen met uw installatie registratie.

Als u inlogt met een socialemedia-account (Facebook, LinkedIn, Twitter), dan moet u uw e-mailadres niet bevestigen. Na de registratieprocedure in de pop-upschermen moet u dan wel een keer aanmelden.

Uw erkende Daikin Professional (installateur) zal uw installatie opladen en de pre-registratie voor u verzorgen. Nadien kunt u zelf een account aanmaken om de registratie van uw systeem te voltooien. Hiervoor ontvangt u per e-mail een inbedrijfstellingscode van uw installateur. In uw account kunt u dan alle gegevens terugvinden van de geregistreerde installatie.

Na de inbedrijfstelling van uw systeem zal de erkende Daikin Professional (installateur) uw systeem opladen in Stand by Me. Na de pre-registratie door uw installateur kunt u met de inbedrijfstellingscode de registratie van uw systeem voltooien. Dit kan tot 1 jaar na de inbedrijfstelling.

Daikin adviseert jaarlijks onderhoud te laten uitvoeren aan uw warmtepomp. Indien u in aanmerking wilt komen voor aanvullende garantie, dan is tijdige uitvoering van het onderhoud een vereiste.

De garantie op installatie start bij de levering van het systeem aan uw installateur en bedraagt standaard 1 jaar. Als uw systeem geregistreerd is in Stand By Me, dan ontvangt u aanvullende garantie en zal de garantie pas ingaan vanaf de inbedrijfstellingsdatum, op voorwaarde dat de installatie niet later dan 18 maanden na de levering plaatsvindt. Deze garantie geldt voor onderdelen en arbeidsloon en uitsluitend voor garantiegevallen met betrekking tot uw Daikin installatie.

Om remote monitoring vanuit SBM te activeren, moet de bijbehorende (W)LAN-adapter van de installatie door de eindgebruiker via de Daikin Residential Controller app in de Daikin Cloud worden geregistreerd. Bovendien moet de eindgebruiker toestemming geven om de content voor u als installateur toegankelijk te maken (en u moet het bijbehorende e-pakket aankopen) om remote monitoring mogelijk te maken.
Als de eindgebruiker de adapter in de app verwijdert of als de adapter is verwijderd en weer toegevoegd, is de koppeling met remote monitoring op SBM onderbroken, en kan de adapter dus niet meer worden geraadpleegd.
Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van Daikin met de details van de adapter om dit op te lossen en remote monitoring te herstellen.