Veelgestelde vragen

Om een account te hebben op Stand-By-Me, moet u eerst registreren. Dit kan met de registratieknop op de website. Deze knop opent een pop-upscherm waarin u een e-mailadres en paswoord voor uw nieuwe account kiest, waarna u uw overige informatie invoert in de volgende pop-upschermen.

Hierna krijgt u een bevestigingsmail ter controle dat u het echt bent. Nadat u op de link in de mail hebt geklikt om uw e-mailadres te bevestigen, wordt u doorgestuurd naar Stand-By-Me en bent u klaar om te beginnen met uw installatie registratie.

Als u inlogt met een socialemedia-account (Facebook, LinkedIn, Twitter), dan moet u uw e-mailadres niet bevestigen. Na de registratieprocedure in de pop-upschermen moet u dan wel een keer aanmelden.

Een gebruiker kan installaties registreren en onderhoud opvoeren.
Een beheerder heeft de mogelijkheid om collega's binnen zijn organisatie toe te voegen tot hun Stand By Me Professional account. De beheerder kan tevens de juiste rol toekennen aan de verschillende collega's. Alleen een beheerder kan betaalde garantiepakketten aankopen.

Verlengde garantie via Stand By Me is beschikbaar voor residentiele producten (warmtepompen en airco (multi)split units).
Voor andere commerciële producten (Applied Chillers, Air Handling Units, DX VRV, Sky-Air) kan via onze service afdeling een onderhoudscontract op maat voor installateurs worden aangevraagd.

Parallel geïmporteerde units kunnen niet worden geregistreerd in de Stand By Me portal van Daikin Nederland. De eventuele garantieclaim moet worden geregeld in het land van herkomst van de units. De installateur is wettelijk verplicht om de eindgebruiker van een goed en deugdelijk product te voorzien; dat staat los van de garantie-afspraak tussen Daikin Nederland en de installateur.

Om de warmtepomp of airconditioning in topvorm te behouden is periodiek onderhoud benodigd. Het werkelijke onderhoud is afhankelijk van de intensiteit van het gebruik alsmede van de opstelplaats van het toestel. De minimale termijn voor behoud van uw (aanvullende) garantie welke Daikin hanteert is 1x per twee jaar.

De garantie op installatie start bij de levering van het systeem aan uw installateur en bedraagt standaard 2 jaar voor verwarming en 5 jaar voor airconditioning. Als uw verwarmingssysteem geregistreerd is in Stand By Me, dan ontvangt u aanvullende garantie tot 5 jaar en zal de garantie pas ingaan vanaf de inbedrijfstellingsdatum. Deze garantie geldt voor onderdelen uitsluitend voor garantiegevallen met betrekking tot uw Daikin installatie. Daarnaast kunt u ook tegen betaling uw garantie verlengen tot 10 jaar!

Daikin verleent haar installateurs garantie op onderdelen. Installateurs verlenen op hun beurt eindgebruikers garantie op onderdelen en/of arbeidsloon. Vaak wordt dit laatste in een onderhoudscontract tussen installateur/onderhoudspartij en eindgebruiker afgesproken.

Enkel gebruikers met een beheerdersrol binnen Stand By Me kunnen garantie pakketten aankopen. U kunt dit terugzien of de knop 'beheerdersinstellingen' zichtbaar is in de blauwe menubalk. Is deze rol nog niet toegekend aan uw account maar wilt u wel graag pakketten aankopen? Neem dan contact op met de beheerder binnen uw organisatie.

Mocht het onverhoopt niet lukken om de registratie af te ronden i.v.m. een fout bij het opvoeren van de boiler/warmwatertank en het serienummer, dan kunt u deze stap overslaan. Het opvoeren van de boiler/warmwatertank is niet verplicht om de registratie af te kunnen ronden.
Om toch aanspraak te kunnen maken op eventuele garantieregelingen, neemt u het type- en serienummer van de betreffende boiler/warmwatertank op in het inbedrijfstellingsrapport incl. afbeelding van het typeplaatje als bewijs.